Nefrologija

Nefrologija je grana medicine koja se bavi izučavanjem rada i bolesti bubrega

Bubrežne bolesti su česte, mogu biti opasne, bitno ih je prepoznati na vreme i započeti blagovremeno liječenje.

Pored detaljnog razgovora i kliničkog pregleda nefrološki pregled se prema indikaciji proširuje laboratorijskim analizama krvi i urina, ultrazvučnim pregledom bubrega i urotrakta, mikrobiološkim analizama (urinokultura, brisevi).

Bubrežna slabost je vrlo česta, najčešće nastaje kao posledica dugotrajne šećerne bolesti, bolesti srca i krvnih sudova, opstrukcije i infekcije mokraćnih puteva (najčešće kalkuloza i uvećana prostata ).

Na osnovu laboratorijskih analiza, kliničkog pregleda, kolor dopler ultrazvučne dijagnostike bubrega, nadbubrega i renalnih arterija i po potrebi dopunskih dijagnostičkih procedura, koje koristi nefrologija, radi se procjena bubrežne funkcije. Uz higijensko dijetetski režim ishrane uvodi se odgovarajuća medikamentozna terapija.

U sklopu nefrološke ambulante moguće je učiniti slijedeće dijagnostičko-terapijske postupke i zahvate:

 • Subspecijalistički kompletni nefrološki pregled.
 • Ultrazvuk: bubrega, mokraćnog mjehura, prostate.
 • Color Doppler bubrega, abdominalne aorte, renalnih arterija i vena.
 • Mjerenje rezidualnog urina.

Bavimo se :

 •  dijagnostikom i liječenjem renalne hipertenzije
 •  dijagnostikom i liječenjem glomerularnih i tubulointersticijalnih bolesti
 •  dijagnostikom i liječenjem bubrežnih bolesti u sklopu sistemskih bolesti
 •  liječenjem akutne i hronične renalne insuficijencije
 •  dijagnostikom i liječenjem renalne osteodistrofije
 •  pripremom bolesnika u terminalnoj renalnoj insuficijenciji za transplantaciju bubrega
 •  kontrolama i liječenjem komplikacija transplantiranih bolesnika

Usluge koje nudimo

Zakažite pregled