Reumatologija

Reumatologija je oblast interne medicine koja se bavi oboljenjima koštano-zglobnog sistema. Najčešće bolesti sa kojima se reumatolog bavi su reumatoidni artritis, sistemski eritemski lupus, sistemska skleroza i osteoartritis.

Reumatološki pregled se sastoji od:

  1. Anamneza-razgovor sa bolesnikom gdje se dobijaju informacije vezane za otkrivanje bolesti i postavljanje dijagnoze.
  2. Fizikalni pregled-pregled koji obavlja ljekar kada se dobija uvid u stanje lokomotornog sistema i opšte stanje pacijenta.

Nakon pregleda veoma često je i potreban ultrazvučni pregled zglobova a prema potrebi i aplikacija lijeka u oboljeli zglob. Ultrazvučnim pregledom dobijamo snimke zglobova, tetiva, mišića i mekih tkiva cijelog tijela. Postupak je bezbjedan, nema zračenja niti su potrebe posebne pripreme pacijenta.

Intraartikularna injekcija je injekcija koja se daje u zglob. Obično se daje lijek koji je kombinacija protiv upale i protiv bolova.  Injekcije se daju pod kontrolom ultrazvuka a mjesto uboda se dezinfikuje, zatim se uradi punkcija tečnosti iz zglobnog prostora i aplikuje lijek. Lijekovi koji se najčešće koriste su kortikosteroidi (Flosteron, Hexatrione), hijaluronska kiselina (Ostenil) i kolagen (Guna preparati).

Usluge koje nudimo

Zakažite pregled