Psihijatrija

Nauka koja se bavi proučavanjem mentalnih poremećaja i njihovim liječenjem je psihijatrija, a ona se uopšteno karakteriše kao nauka o duševnim oboljenjima.
Sve više je  pacijenata koji imaju neki vid mentalnog poremećaja,  koje se klasifikuju kao  nove vrste duševnih oboljenja, jer nastaju kao  direktna poslledica savremenog stresnog načina života  koji čovjeka sve više dovodi u stanje pojačanih želja ,a smanjenih mogućnosti , borbom za bolji i ljepši život , te snalaženej u sve većim zahtjevima porodice i cjelokupnog društva .

Pod težim psihičkim poremećajima se smatraju psihoze,  šizofrenije , depresije .Lakši psihički poremećaji su tkz.neuroze, različiti anksiozni poremećaji, hipohondrija, ali i mnoge vrste fobija , napada panike.
Isto tako se određeni poremećaji ličnosti tretiraju u pojedinim slučajevima kao psihički poremećaji, a moghu poticati od somatske prirode bolesti i narušenog cjelokupnog zdravlja pojedinca .

U duševna oboljenja se mogu svrstati i poremećaji u spavanju, kao i u ishrani, ali i ona stanja, koja podrazumjevaju da je pacijent ovisan o određenom porivu kao što su  narkomanija- ovisnost o opijatima , lijekovima  , alkoholizam , piromanija i sl.kao i opsesivno kompulsivnim tradnjama .

Od toga  koja je  vrsta mentalnog poremećaja i duševne boelsti zavisiće i liječenje,koju isključivo ima pravo da sprovodi medicinski stručnjak , speciajlista psihijatar . Psihijatar može sprovoditi tretman od razgovora sa pacijentom do uključivanja  medikamentozne terapije . Psihijatar će pacienta pratiti kroz više seansi  i tokom lioječenaj izjašnjavaće se o daljnejm terapijskom režimu  . da li pacienta može trajno izliječiti ili ne  zavisiće od težine oboljenja, odnosno od mentalnog sklopa samog pacijenta i uključenosti njegove porodice i najbližih u lečenje. Svakako živimo u savremenom dobu , ubrzanom načinu života koji donosi nepredvidive situacije u kojima svako od nas se može se naći i da uz stručno lice , uz iskren ,otvoren i profesionalan razgovor ,na najlakši način nađemo rješenje iz stresne situacije koja ne zahtjeva liječenje ,a pomaže nam da nastavimo dalje sa svakodnevnicom zdravi i nasmijani .  Psihoterapija predstavlja jednu vrstu psihološkog tretmana  čiji je osnovni cilj pružanje psihološke pomoći osobama koje imaju neke psihičke smetnje, koji prolaze kroz neku vrstu životne krize, imaju različite vrste emocionalnih problema, problema u komunikaciji ili samo žele da unaprede svoje mentalno zdravlje, pospeše lični rast i razvoj, saznaju nešto više o sebi i poboljšaju kvalitet svog života.   Nekada je u davna vremena bila sramota , tražiti stručnu pomoć psihijatra ,psihoteraputa , psihologa , danas je to prosto potreba i olakšica svakodnevnom životu razumjevanaj sebe i savremenog društva .

Department's Services

Specialized X-rays of the breast to aid in the early detection of breast cancer. A yearly mammogram is recommended for women age 40 and older.

Care and treatment for couples having difficulties conceiving a child. Conventional therapies such as medication and surgery can help your dreams of parenthood come true. Our partnership with Mayo Clinic allows us to provide referrals when advanced reproductive techniques are required.

Alternative therapies stemming from the premise the mind, body and spirit function as one and addressing all promotes healing.

Care for people with alcohol and other drug addictions. All treatment plans are individualized, ensuring that each person’s unique needs are met to promote healing and recovery. Dignity and respect are foundational values that guide our work.

Therapeutic care to restore movement and function to people disabled by disease or injury. Care may include exercise, training in activities of daily living and education. Our team works in collaboration with other specialties to offer comprehensive care and quickly restore you to your optimal health.

Zakažite pregled